Декларация за поверителност


І. Въведение
Настоящата Декларация за поверителност съдържа задължителната информация относно събирането, обработването и съхраняването на лични данни, както и за правата на лицата във връзка със защитата на техните лични данни.
Данни за Администратора:
Кои сме ние?
“Гътс анд Брейнс ДДБ” ООД e рекламна агенция
Данни за контакт с “Гътс анд Брейнс ДДБ” ООД:
Местоположение:
Държава: България
Адрес: бул. „Христо Ботев“ №95, гр. София, п.к. 1303
Телефон: 02 948 0910
С нашия Отговорник по защита на данните можете да се свържете директно тук: 1
Ел. поща: theodore.gueorguiev@gutsandbrainsddb.com
Тази Декларация за поверителност се отнася до личните данни, събирани чрез нашия уебсайт www.vkashti.bg.
“Гътс анд Брейнс ДДБ” ООД - осъществява дейността си в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (General Data Protection Regulation) и другите европейски и български нормативни актове в областта на защитата на личните данни.
Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
ІІ. Събиране, обработване и съхраняване на лични данни
Лични данни са всяка информация, отнасяща се до Вас, чрез която можем да Ви идентифицираме, като например Вашето име, ЕГН, електронен адрес (имейл), телефон за контакт и информация относно достъпа Ви до нашия уебсайт.
Вие можете да разглеждате публичната част от съдържанието на този уебсайт без да въвеждате каквито и да било лични данни в тях. Ние събираме лични данни, които са необходими, за да можем да Ви предоставим достъп до участие в кампанията Ресторант „ВКЪЩИ“ с Катето Евро и Tefal OptiGrill+като Ви уведомяваме предварително за необходимостта да ни предоставите такива данни с цел удовлетворяване на Вашето искане. Вашето съгласие за събирането и обработването на Ваши лични данни ще бъде винаги поискано изрично в случаите, когато такова съгласие се изисква от приложимото законодателство за защита на личните данни, а съответната информация за събиране и обработване на личните Ви данни ще бъде предоставена преди каквито и лични данни да бъдат събрани и обработени.
Когато се регистрирате за участие в кампанията, ние ще поискаме да ни предоставите Ваша лична информация като данни за контакт (имена, възраст, адрес, вкл. електронен такъв, телефон ...........). Вие не сте длъжни да ни предоставите поисканата лична информация, но ако не го направите, ние няма да можем да ви предоставим възможност за участие в кампанията.
Когато се свързвате с нас, за да Ви окажем съдействие във връзка с ползването на сайта, може да поискаме от Вас информация за Вашия компютър, операционна система, браузър или за проблема, който искате да разрешите. Без тази информация, няма да можем да Ви помогнем и да отговорим на Вашите въпроси.
Когато посещавате www.vkashti.bg, може да се събира информация за съдържанието, което сте разгледали и/или търсенията, които сте правили, както и да съхранява тази информация. В тези случаи ние може да събираме информация за Вашия уникален интернет протокол, вида на браузъра или операционната система, датата и времето на Вашето посещение, заявки за търсения и др. подобни. Целта на събирането на такава информация е подобряването и персонализирането на предоставяните услуги. Част от тази информация се събира чрез т.нар. „бисквитки“. За да се запознаете по-подробно с Политиката ни за използване бисквитки, моля, разгледайте нашата Политика за използване на бисквитки.
Основания за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни
“Гътс анд Брейнс ДДБ” ООД събира, обработва и съхранява лични данни във връзка със организирането и провеждането на кампанията Ресторант „ВКЪЩИ“ с Катето Евро и Tefal OptiGrill+
“Гътс анд Брейнс ДДБ” ООД е Администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като участници в кампанията Ресторант „ВКЪЩИ“ с Катето Евро и Tefal OptiGrill+.
По-специално, ние събираме, обработваме и съхраняваме лични данни на следните основания:
 • включването Ви в кампанията;
 • изрично получено съгласие от Вас;
 • спазване на задължения, произтичащи от нормативен акт;
Цели, за които се събират, обработват и съхраняват Вашите лични данни:
Ние събираме, обработваме и съхраняваме лични данни, които Вие ни предоставяте за следните цели:
 • индивидуализация на лицата, изявили изрично желание да участват в кампанията Ресторант „ВКЪЩИ“ с Катето Евро и Tefal OptiGrill+, за контакт във връзка с провеждането й, излъчване на печеливши и организиране на вечерите - награди;
 • създаване на потребителско име и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни;
 • обезпечаване на предоставяне на наградата от Кампанията, вкл. изпращане на кратки текстови съобщения (sms) или електронни писма, които са част от функционалността на кампанията;
 • регистрация на участниците в кампанията;
 • статистически цели;
 • маркетингови цели - изпращане на информационни съобщения, включително такива с рекламен и промоционален характер;
Видове лични данни, които се събират, обработват и съхраняват от “Гътс анд Брейнс ДДБ” ООД:
“Гътс анд Брейнс ДДБ” ООД събира, обработва и съхранява следните видове лични данни:
 • Имена, ЕГН, адрес, електронен адрес (имейл), телефонен номер. Тези данни са необходими за участието Ви в кампанията, включително при изрично дадено съгласие – и за изпращане на промоционални и рекламни съобщения. При изрично дадено съгласие от страна на лицето тези данни могат да се събират, обработват и съхраняват и с цел за изпращане на промоционални и рекламни съобщения. Не предоставянето на такова съгласие не е пречка за регистрация на лицето за участие в кампанията. Не се събират чувствителни данни;
 • информация относно използването от Ваша страна на нашия уебсайт – IP адрес, операционна система, браузър, заявки за търсения и разглеждано съдържание. Тази информация се събира с цел подобряване и персонализиране на използваните от потребителите услуги, както и предоставяне на пълната функционалност на тези услуги и уебсайта.
“Гътс анд Брейнс ДДБ” ООД не събира, не обработва и не съхранява специални категории лични данни (чувствителни данни), както и не извършва автоматизирано вземане на решения с данни.
Срок за съхранение на Вашите лични данни
“Гътс анд Брейнс ДДБ” ООД няма да съхранява Вашите лични данни за период, по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. При определяне на подходящия период за съхранение, вземаме под внимание количеството и естеството на личните данни, целите, поради които ги обработваме, както и дали можем да постигнем тези цели с други средства.
При отпадане на необходимостта от съхранението им, ние ще изтрием или унищожим по сигурен начин и без излишно забавяне личните Ви данни.
Предаване на Вашите лични данни за обработване
“Гътс анд Брейнс ДДБ” ООД самостоятелно събира и обработва предоставените от Вас лични данни. Те ще бъдат предоставяни на трети лица само в случаите, предвидени в закон.
Всички лични данни се съхраняват на територията на Република България. Не извършва трансфер на Вашите лични данни към трети държави.
ІІІ. Вашите права за защита на личните Ви данни
При определени обстоятелства Вие имате право по закон:
 • да поискате информация за това дали “Гътс анд Брейнс ДДБ” ООД съхранява Ваши лични данни, като в случай, че имаме такива- какви са тези данни, на какво основание и с каква цел ги обработваме и съхраняваме;
 • да поискате достъп до Вашите лични данни (т. нар. "заявка за достъп до данни"). Това Ви позволява да получите копие от Вашите лични данни и да проверите дали ги обработваме по установения по закон начин;
 • да поискате коригиране на Вашите лични данни. Това Ви дава възможност да коригирате всяка непълна или неточна информация, която притежаваме за Вас;
 • да поискате изтриване на Вашите лични данни (т. нар. „право да бъдеш забравен“). Това Ви позволява да поискате от нас да изтрием или премахнем без излишно забавяне всички или част от Вашите лични данни, ако не съществува основание за това да продължим да ги обработваме и съхраняваме. Когато Вашите данни се изтриват по Ваше искане е възможно участието Ви в кампанията да бъде прекратено, поради липса на контакт с Вас.“Гътс анд Брейнс ДДБ” ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права;
 • да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, в случай че се позоваваме на легитимен интерес (или интересите на трета страна) и нещо във Вашата конкретна ситуация Ви кара да възразите срещу обработването поради тази причина. Имате също така право да възразите, ако обработваме Вашите лични данни за директни маркетингови цели;
 • да поискате от “Гътс анд Брейнс ДДБ” ООД да изтрие или премахне Ваши лични данни, ако сте упражнили правото си да възразите срещу обработването им съгласно предходната точка;
 • да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни. Това Ви позволява да поискате от нас да преустановим обработването на Вашата личната информация, ако например желаете да установим верността й или причината за обработването й;
 • да поискате прехвърляне на личните Ви данни в електронен и структуриран вид до Вас или друго лице (т.нар. „право на преносимост на данните“). Това Ви позволява да вземете данните си от нас в подходящ за употреба електронен формат и да ги прехвърлите на друго лице в подходящ за употреба електронен формат;
 • да оттеглите даденото от Вас съгласие. Можете да оттеглите своето съгласие за всички или само за част от Вашите лични данни, както и за конкретна или за всички цели на обработване. Ако сте дали съгласие за събиране, обработване и съхраняване на личните Ви данни за определена цел, имате право по всяко време да го оттеглите относно този конкретен вид обработване. След като ни уведомите, че оттегляте Вашето съгласие, ние ще преустановим обработването им за целта или целите, с които първоначално сте се съгласили, освен ако не съществува друго основание да продължим тази обработка;
 • да бъдете уведомен в случай на нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи. “Гътс анд Брейнс ДДБ” ООД ще Ви информира без излишно забавяне и по подходящ начин при установяване на такова нарушение, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
За да упражните някое от изброените по-горе Ваши права, моля, изпратете искане или уведомление в свободен текст до нашия отговорник по защита на данните по пощата или на e-mail: theodore.gueorguiev@gutsandbrainsddb.com или се свържете с него на адрес: гр. София, бул. Христо Ботев 95, п.к. 1303
Имайте предвид, че е възможно да поискаме от Вас конкретна информация, която да ни помогне да потвърдим самоличността Ви и да уважим правото Ви за достъп до информация или някое от останалите Ви права. Целта на тази допълнителна мярка за сигурност е да гарантира, че личните Ви данни няма да бъдат разкрити пред лица, които нямат право да ги получат.
Упражняването на посочените по-горе права не изисква заплащането на такса от Ваша страна. Възможно е обаче да начислим административна такса в разумен размер, ако Вашата заявка за достъп е очевидно необоснована или при повторяемост или прекомерност на исканията. При подобни обстоятелства е възможно също така да откажем да изпълним заявката.
“Гътс анд Брейнс ДДБ” ООД има отговорник за защита на данните, който съблюдава спазването на правилата, описани в тази Декларация и в нормативните актове, приложими към защитата на личните данни. Ако имате някакви въпроси относно тези правила или относно начина, по който се обработват Вашите лични данни, моля, свържете се с него на e-mail: theodore.gueorguiev@gutsandbrainsddb.com или на телефон 02 948 0910.
Ако смятате, че Вашите права за защита на личните данни са били нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, като информация за нейния адрес и други данни за контакт може да намерите по-долу в настоящата Декларация.
ІV. Мерки за осигуряване на защита на Вашите лични данни
“Гътс анд Брейнс ДДБ” ООД следва строги процедури за сигурност при съхранение на личните Ви данни, а също и за да ги предпазим от нерегламентиран достъп, случайна загуба, унищожаване или увреждане. Сигурността на Вашите лични данни е наш приоритет, с който не правим никакви компромиси.
“Гътс анд Брейнс ДДБ” ООД прилага организационни, физически, информационно-технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните Ви данни и мониторинга на обработването на лични данни. Данните, които ни предоставяте онлайн, са защитени с криптирана връзка чрез използване на SSL сертификат. SSL представлява стандартен метод в областта за кодиране на лични данни, така че те да могат да се прехвърлят сигурно по Интернет. Личните данни се съхраняват на сървъри на дружеството или в облачни Дейта центрове, където са защитени с всички съвременни и подходящи за целта стандартни хардуерни и софтуерни средства за защита – защитни стени, антивирусни програми, криптиране на данните и др.
Част от мерките за сигурност, предприети от “Гътс анд Брейнс ДДБ” ООД, включват следните дейности:
 • изискванията за събиране, обработване и съхраняване на лични данни са установени във вътрешни процедури, спазването на които се наблюдава постоянно;
 • достъпът на служителите до лични данни и разрешението за обработка на лични данни в базата ни данни е ограничен, в зависимост от задълженията им, като са въведени и задължения за поверителност за всички служители на “Гътс анд Брейнс ДДБ” ООД;
 • за осигуряване на максимална сигурност при събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни, ние използваме, когато е необходимо или подходящо, допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.
“Гътс анд Брейнс ДДБ” ООД се стреми постоянно да подобрява мерките за сигурност, които сме внедрили и прилагаме в нашата дейност и ги съобразяваме с най-съвременните технологии.
V. Защита на личната неприкосновеност на деца
Защитата на личната неприкосновеност на децата в днешния интерактивен онлайн свят е от първостепенно значение за нас. Нашите уебсайтове не са предназначени за или умишлено насочени към деца на и под 14-годишна възраст. Не събираме, не обработваме и не съхраняваме лична информация за лица под 14-годишна възраст.
VІ. Промени в правилата, описани в тази Декларация за поверителност
“Гътс анд Брейнс ДДБ” ООД може по своя преценка да променя и допълва настоящата Декларация за поверителност по всяко време при спазване на изискванията на действащото законодателство в областта на защитата на личните данни. В случай на изменение, ние ще посочим датата на промяна и това изменение ще влезе в сила по отношение на Вас и Вашите данни след датата на това изменение или от друга, изрично посочена по-късна дата.
Информация относно компетентния надзорен орган
 • Комисия за защита на личните данни
 • Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Телефон за контакт: 02 915 3 518
 • Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 • Уеб сайт: www.cpdp.bg
Дата 15.06. 2018